foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


501 121 193
biuro@ortussieradz.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „ORTUS" jest firmą prowadzoną na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej, którą założyłem w październiku 2006 roku. Firma moja działa w następujących kierunkach:

  • prowadzenie kompleksowych nadzorów inwestycyjnych łącznie z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych zgodnie z wymogami FIDIC,
  • projektowanie w szeroko rozumianej branży instalacyjnej - sieci i instalacje wod-kan, sieci i instalacje co i cwu, wentylacja i klimatyzacja,
  • wykonawstwo w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacji wod-kan i co, cwu oraz technologii stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, kotłowni, oczyszczalni przydomowych.
  • nadzory budowlane,
  • wykonawstwo budowlane,
  • opinie budowlane i ekspertyzy budowlane,
  • nadzory konserwatorskie,
  • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
  • przeglądy ogólne i okresowe,
  • audyty energetyczne